Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е от особена важност за нас. Затова обработваме Вашите данни единствено въз основа и съобразено с приложимото законодателство и по – конкретно Общия регламент 2016/670 (известен като GDPR), Закона за защита на лични данни и Закона за електронната търговия. В този документ ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С него също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация.

 1. Кои сме ние?
  Сръчко, с онлайн адрес за предоставяне на търговски услуги sruchko.bg е търговското наименование на „СРЪЧКО ТЕХ“ ЕООД, с ЕИК 207093297, юридическо лице със седалище: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. ОХРИД № 17. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.
 2. Какви данни събираме за Вас?
  Събираме лични данни предоставени доброволно директно от Вас, но следва да имате предвид, че без предоставянето им няма да бъде възможно да използвате всички функционалности на Сайта и да извършите надлежна покупка на нашите артикули.
  Видове възможно събирани и обработвани лични данни:

  • Данни за доставка – име и фамилия на получателя; адрес за доставка и телефонен номер за контакт.
  • Лични данни относно плащания от страна на потребителя – банкова информация;
   • информация за дебитни и/или кредитни карти.
  • Данни за онлайн контакт, предоставени след опит за първоначален контакт от Ваша страна или във връзка с актуализация на поръчана от Сайта стока – имена и имейл.
  • Данни за директен е-маркетинг – имейл след доброволно записване за бюлетина на Сайта.
  • Данни при регистрация на Сайта – имейл, парола, имена, адрес за доставка, телефонен номер.
  • Данни събирани от бисквитки (cookies) на Сайта. За повече информация разгледайте секция Политика относно  „бисквитките„.
  • IP адрес;
  • Идентификатор на браузъра, използван от потребителя;
  • История на направените търсения в категориите артикули, предлагани на Сайта, както и история на покупките Ви;
  • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и др.
 3. Какви са целите и основанията на обработването?
  Обработваме предоставените от Вас лични данни за различни цели, не изчерпателно изброени по-долу, както следва:

  • създаване и управление на профил в платформата на Sruchko.bg;
  • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
  • разрешаване на проблеми, свързани с анулиранe на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките и закупените стоки;
  • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
  • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
  • оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките предлагани от Сръчко;
  • други цели.
   Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Сръчко и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
 4. На кого предоставяме Вашите лични данни (трети лица обработващи Вашите лични данни):
  • обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay и др.);
  • куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката.
  • В случай, че сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
 5. Срок за обработка
  Съхранението на Вашите лични данни продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение, т.е. докато се намираме в договорни отношения (вкл. докато не са изтекли гаранционни срокове или други срокове съгласно приложимото законодателство). Дори и след изтичане на горните срокове, ние и третите лица- обработващи, можем да продължим да съхраняваме Вашите лични данни, за да бъдем в изпълнение на законови изисквания, освен ако не сме получили Вашето изрично искане за забравяне и изтриване на данните Ви.
 6. Вашите права
  Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.
 7. Други
  Настоящите Правила за поверителност представляват неразделна част от “Общите условия за ползване” на Сайта и следва да се тълкуват във връзка с тях по повод извършването на покупки от Сайта.